06.04.2020 Tijdelijke opvang dak- en thuisloze in PI Overmaze Maastricht

6 April 2020

Nederland en ook Maastricht hebben te maken met een uitzonderlijke situatie door het uitbreken van het coronavirus. Gemeenten moeten in de coronacrisis ook extra maatregelen treffen voor dak- en thuislozen. Hiervoor is een richtlijn opgesteld door het RIVM. Op basis van deze richtlijn is besloten om de voormalige gevangenis Overmaze geschikt te maken voor de opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis.

Een gedeelte van het gebouw wordt door het Rijksvastgoedbedrijf en Het Leger des Heils in korte tijd geschikt gemaakt voor tijdelijke opvang. De in- en uitgang van de opvang zal plaatsvinden aan de zijde van de Korvetweg. Daar was eerder ook de in- en uitgang van het voormalige asielzoekerscentrum.

De opvang wordt geschikt gemaakt voor maximaal 50 personen. Er worden ruimtes ingericht om te overnachten en overdag te verblijven. Als er het vermoeden is dat een persoon besmet is, wordt deze gescheiden van de overige bewoners. Bij daadwerkelijke Corona gerelateerde klachten wordt de bewoner op de locatie gesepareerd van de overige bewoners. Als op medische gronden blijkt dat de persoon op een quarantaine plek moet verblijven dan zal dat buiten de locatie Overmaze zijn.

Lees hier de informatie brief vanuit de gemeente.