03.11.20 Gaan wij samen de uitdaging aan?

3 November 2020

Samen Waterklaar!

Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maak je jouw omgeving (bedrijventerrein) waterklaar en verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Een mooie groene én klimaatvriendelijke omgeving ligt binnen handbereik!

Wat is afkoppelen?
Afkoppelmethodes Schoon regenwater dat op verharde oppervlakken valt, stroomt vaak samen met vuil afvalwater via het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt het ‘schone’ regenwater gezuiverd. Dat is niet alleen zonde, maar veroorzaakt ook steeds meer problemen. Doordat het steeds harder regent, raken de rioolbuizen sneller overbelast. Het gevolg is dat de rioolbuizen overstorten op het oppervlaktewater en er vervuild water in de sloten en rivieren stroomt. Een deel van dit probleem is te voorkomen door het regenwater af te koppelen van het riool.

Bij oppervlakken, afgekoppeld verhard oppervlak van 200 m2 t/m 300 m2, bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten). De hoogte van dit vast bedrag per m2 bedraagt maximaal € 9,-.

Bekijk hier het filmpje van Waterklaar.
Meer informatie is via de website van Waterklaar te vinden.