01.03.21 Terugblik SIM Digitale Themabijeenkomst Klimaatverandering: kansen, bedreigingen en mogelijkheden

1 March 2021

Op maandag 1 maart hebben John Tobben (adviseur watersysteem en -keten Waterschap Limburg) en Jochen Roumen (Klimaatprojectleider Maas- & Mergelland) een twintigtal SIM leden geïnformeerd over de kansen, mogelijkheden en bedreigingen van klimaatverandering. Tegenwoordig hebben we o.a. veel te maken met meer neerslag, langere en vaker periodes van droogte (primaire effecten), maar ook het afnemen van de arbeidsproductiviteit en bosbranden (secundaire effecten). De focus voor Limburg ligt de komende jaren op 3 deelprogramma’s: waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adapatie.

Heeft u interesse in de presentatie die tijdens deze bijeenkomst behandeld is? Stuur dan een mail.
De presentatie is helaas te groot om te delen op onze website.