08.06.21 Aanpak spookbedrijven: Gemeente Beek, politie, Marechaussee en Enexis controleren bedrijfspanden op Aviation Valley

8 June 2021

Dinsdag 1 juni hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden bij de een aantal bedrijfspanden gelegen op Aviation Valley. De bedrijfsbezoeken die door de Gemeente Beek, politie, Marechaussee en Enexis zijn gehouden, zijn onderdeel van de integrale Aanpak Spookbedrijven in de Westelijke Mijnstreek.

Tijdens de bedrijfsbezoeken werden de inschrijvingen in het handelsregister gecontroleerd om zicht te krijgen op de actuele bedrijfsactiviteiten. Aan de bezochte ondernemers is een toelichting gegeven over het project en zijn informatiefolders verstrekt. De wijkopper van de Marechaussee en de wijkagent van politie hebben kennisgemaakt met de ondernemers. Enexis controleerde de elektriciteitsmeters in alle bezochte panden.

Tijdens de integrale controle zijn geen grote onregelmatigheden geconstateerd. Wel zijn ter plekke onduidelijkheden die betrekking hebben op inschrijvingen in het handelsregister geconstateerd. Deze worden nader uitgezocht en doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Enexis heeft geen afwijkingen bij de meteraansluitingen geconstateerd.

Spookbedrijven worden opgezet om wet- en regelgeving te omzeilen en illegale activiteiten te verbergen. Spookbedrijven zijn vaak onbereikbaar en gevestigd op een fictief adres. Doel van de aanpak Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek is ondernemers te informeren over het fenomeen spookbedrijven en hen betrekken bij een gezamenlijke aanpak tegen de ondermijnende criminaliteit die daarmee samenhangt. Daarnaast moet de aanpak ertoe leiden dat gemeenten, politie en de  netbeheerder beter en eerder op de hoogte zijn van de ‘vestiging’ van spookbedrijven. In de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein worden daarom periodiek integrale controles uitgevoerd.

Meld misdaad anoniem
Heeft u vermoedens van criminele activiteiten? Dan kunt u dit anoniem melden via ‘Meld misdaad anoniem’. Melden kan telefonisch via 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Lees hier verder over het project aanpak spookbedrijven.