SIM Bijeenkomst Veiligheid Burgemeesters 8 oktober

9 October 2019

Te gast bij de Rabo Bank Maastricht werd op 8 oktober jl. onder grote belangstelling en onder begeleiding van Sander Kleikers de jaarlijks terugkerende SIM bijeenkomst over het immer actuele onderwerp “Veiligheid” gehouden.

Edward Goessens, voorzitter van SIM en SBBM opende de bijeenkomst met de vermelding blij te zijn met het gezamenlijke commitment van de overheid en het bedrijfsleven om het thema veiligheid actief en blijvend aan te pakken. Vandaar dat ook burgemeesters van gemeenten waarin SIM actief is acte de présence gaven en zich ook in de levendige discussies niet onbetuigd lieten.

De presentatie van Jay Smeekes van EPM sprak met zijn praktijkvoorbeelden over brandveiligheid meteen tot de verbeelding. Zo leerden we dat niet kortsluiting de belangrijkste oorzaak van brand is, maar warmteontwikkeling binnen apparaten en installaties. Het je verzekeren van deskundigheid over het te installeren apparaat en periodieke controle blijft van groot belang.

Heinz van der Linden van Intergarde vertelde over de unieke samenwerking waarin de belangen van zowel SIM als de lokale overheid op het gebied van bewaking en observatie worden meegenomen. Hij moedigde de toehoorders aan een omgeving te creëren waarin criminelen zich minder snel ophouden. Intergarde zet een hele keten van techniek in voor een adequate signalering en om snelle opvolging te garanderen volgens strenge KPI’s.

Burgemeester Dieudonné Akkermans vulde aan dat de gemeente Eijsden-Margraten gaat investeren in camerabewaking en momenteel een aanbestedingsfase is gestart. Burgemeester  Christine Basten-Boddin van Beek onderschreef het belang om snel tot actie te komen en dat het contact van beveiliging met het politieapparaat daar cruciaal in is. Een link naar RAC (het Regionale Alarm Contact, politie, brandweer en ambulance) is zeer gewenst.

Omdat het hier duidelijk om de kracht van de collectiviteit gaat, vertelde Edward Goessens over de mogelijkheden van de oprichting van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ), zodat alle bedrijven aan de collectiviteit mee betalen, dus ook de huidige “free riders”.  BMA is het eerste bedrijventerrein dat onderzoek doet naar de haalbaarheid van een BIZ.

Jeroen Duijsens van ECCW gaf aan, dat er per minuut 156 miljoen e-mailberichten worden verzonden en dat er 200 miljard apparaten met Internet verbonden zijn. 90% van alle beschikbare data is in de afgelopen 2 jaar ontstaan en per minuut zijn er 120 nieuwe LinkedIn contacten. Cybercrime is een moeilijk te bestrijden fenomeen dat groeit omdat gebruikers te veel vertrouwen dat het goed gaat en dat ze niet interessant voor criminelen zijn. Jeroen pleit dan ook om de risico’s via een scan van ECCW in kaart te brengen.

Ethical hacker Erik van der Heijden kwam al direct met de tip om nooit op gasten Wi-Fi netwerken in te loggen en dat het netwerk minstens WPA 2 of 3 beveiligd moet zijn. Wachtwoorden als “Altijdiskortjakjeziek” zijn door buitenlandse hackers niet of nauwelijks te ontcijferen ! Neem geen memory stick van onbekende oorsprong aan.

Gelukkig maakt het 4G netwerk het voor criminele hackers een stuk moeilijker en is ook een VPN een veilige verbinding. Private bedrijven moeten zelf hun digitale veiligheid regelen.

Erik sluit af met het voorstel, om via www.eccw.nl een fishing test te doen.