29.11.21 Nieuw project gaat van start: Circulaire Bedrijventerreinen

29 November 2021

De Samenwerkende Industrieterreinen van Maastricht (SIM) gaan samen met de Gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en afvalexpert L’Ortye werken aan circulaire bedrijventerreinen. Hierbij wordt ingezet op samenwerking en bewustwording. Door afvalstromen in kaart te brengen, kunnen we ontdekken welke grondstoffen opnieuw te gebruiken zijn.

Wat is circulariteit?

Circulariteit betekent dat producten van nu de grondstoffen zijn van later. In plaats van dat afval op de grote berg belandt, wordt het opnieuw gebruikt. In de meest optimale situatie is de reststroom van het ene bedrijf de grondstof van het andere bedrijf. Met voldoende van deze uitwisselingen ontstaan er ketens waar de waarde van een materiaal optimaal benut wordt. Samenwerkende bedrijven kunnen goedkoper aan materialen komen zonder nieuwe grondstoffen te verbruiken, of reststromen een nuttige bestemming geven terwijl ze besparen op afvalverwerking.

Tijd voor de volgende stap

Binnen de SIM wordt al 15 jaar gewerkt aan een gezamenlijk afvalcollectief. Nu is het tijd voor de volgende stappen om richting 2030 de bedrijventerreinen verder te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op onderlinge samenwerking en kennisdeling over afvalpreventie, afvalscheiding en het verwerken van afval tot secundaire grondstoffen. Het project moet ondernemers handvatten geven om concreet en in de praktijk goed toepasbaar te werken aan een meer circulaire bedrijfsvoering, in gezamenlijkheid op het bedrijventerrein. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul zijn blij dat door deze samenwerking echt maatwerk aan de ondernemers kan worden geleverd en de bedrijventerreinen efficiënter, economischer en duurzamer kunnen worden ingezet.

Circulaire economie gemeente Maastricht:
Wethouder Economie Vivianne Heijnen: Een circulaire economie dat willen we allemaal Maar voor bedrijven alleen en zeker voor het midden en klein bedrijf is dat nog niet zo makkelijk. Ik ben blij dat we met dit project deze grote opgave proberen terug te brengen tot hele concrete stappen waarmee we per bedrijf het verschil kunnen gaan maken. “

Circulaire economie gemeente Meerssen:
Wethouder milieu en duurzaamheid Gerard IJff: “Nederland volledig circulair in 2050: een mooi en belangrijk doel. Maar hoe doe je dat? En wat houdt dit precies in? Vaak blijft het allemaal nog erg abstract. Met dit project kijken we samen welke acties we daarvoor kunnen ondernemen. Van elkaar leren en op zoek gaan naar mogelijkheden om afvalstromen te verminderen of opnieuw te gebruiken. Zo ken ik al voorbeelden waarbij het afvalwater van het ene bedrijf de grondstof is voor het andere. Naar zulke verbindingen gaan we op zoek. Op die manier zetten we duidelijke stappen naar een volledig circulaire gemeente Meerssen.”

Circulaire economie gemeente Valkenburg aan de Geul:
Wethouder duurzaamheid, milieu, afval, energie Remy Meijers; “ Met dit project wordt in de regio samen met bedrijven gewerkt aan circulaire economie. Zo dragen we ook lokaal bij aan de duurzame doelstellingen van 2030: minder afval, Co2 verminderen en een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te werken. Ik ben blij dat we met dit project concrete stappen zetten.”

Lees hier het artikel in de Limburger: Bedrijventerreinen Maastricht, Meerssen en Valkenburg kiezen… – De Limburger