27.10.21 Wegwerkzaamheden Köbbesweg Randwyck

27 October 2021

Tussen maandag 1 november 2021 en vrijdag 5 november 2021 worden er werkzaamheden uitgevoerd op de Köbbesweg. De werkzaamheden concentreren zich met name rond de kruispunten met de Habitatsingel/Molensingel en de Hubert van Doornelaan/Burgemeester Frans Cortenraadstraat. Grotendeels vinden de werkzaamheden binnen de Gemeente Maastricht plaats, maar ook binnen de gemeente Eijsden – Margraten zullen werkzaamheden plaatsvinden.

Het project wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid aan te verbeteren. Zo wordt de snelheid op de gehele Köbbesweg (van de komgrens De Heeg tot aan de Hoge Weerd) verlaagd naar 50km/h. Op het kruispunt Hubert van Doornelaan/Burgemeester Frans Cortenraadstraat worden er twee verkeersdrempels aangebracht. Daarnaast worden de fietspaden deels verbreed en verlegd. De linksaf strook toerit A2 Luik en Burgemeester Frans Cortenraadstraat zal opgedeeld worden middels een middengeleider. Op het kruispunt Habitatsingel/Molensingel worden drie verkeersdrempels aangebracht. De linksafstrook naar industrieterrein Maastricht Zuid komt hier te vervallen.

In de week van 1 tot 5 november zal zowel overdag als `s nachts gewerkt worden. In de nachtelijke uren wordt er op de rijbaan gewerkt. Overdag zullen de werkzaamheden meer op de fietspaden plaatsvinden.  De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat de Köbbesweg te allen tijde open is voor verkeer. Tussen 20.00 en 06.00 uur wordt verkeer doorgeleid middels een om-en-om regeling, ondersteund met verkeersregelaars. Doordat er `s nachts gewerkt wordt kan het zijn dat er (geluid)overlast ontstaat. Om deze overlast zo veel mogelijk te beperken is ervoor gekozen om de werkzaamheden waar mogelijk te combineren om zo de doorlooptijd van de werkzaamheden te minimaliseren.

Zie hier de bewonersbrief.

Mochten er nog vragen zijn over de werkzaamheden dan kan er contact worden opgenomen met:

Stephan Weusten | Projectleider
Projectmanagement | Gemeente Maastricht
T +31 (0)43 350 45 49 | + 31 (0)6 136 231 85 | stephan.weusten@maastricht.nl