24.06.26 De nieuwste editie van de ‘Nieuwsflits SIM’ is verspreid onder onze leden!

26 June 2024

Deze uitgave biedt uitgebreide informatie over de lopende projecten binnen de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) en Circulaire bedrijventerreinen, waarin we gezamenlijk de uitdagingen rondom netcongestie en duurzaam ondernemen aanpakken.

Een belangrijk speerpunt binnen de SIM blijft de veiligheid op onze bedrijventerreinen. Naast onze inspanningen binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), zijn ondernemers aan de Ankerkade actief bezig om bij de gemeente Maastricht te pleiten voor verbeteringen die de veiligheid voor weggebruikers zullen verhogen. Ook tijdens onze themabijeenkomst in maart hebben het RIEC en PVO waardevolle informatie gedeeld over het herkennen en voorkomen van ondermijning, wat essentieel is voor een veilige en integere werkomgeving.

Mis ook niet het overzicht van de actuele raamcontracten. Heb je vragen over de inhoud van de Nieuwsflits of de raamcontracten, wil je aansluiten bij de GGA of heb je andere vragen? Neem gerust even contact op met het secretariaat. We helpen je graag.