24.03.14 Uitnodiging Informatiebijeenkomsten A73 Tunnelrenovatie 2024 | 9 en 18 april 2024

14 March 2024

Beste ondernemer,

Deze zomer start de tweede fase van het groot onderhoud van de Tunnel Swalmen en de Roertunnel op de A73. Verkeershinder is niet te voorkomen en mogelijk heeft dat gevolgen voor uw personeel (woon-werkverkeer) en uw goederenvervoer. Daarom nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomsten rondom de A73 Tunnelrenovatie bij de LWV in Roermond.

Data en tijden
Dinsdag 9 april | 15.30 – 17.30 uur
Donderdag 18 april | 15.30 – 17.30 uur

Programma
15:30 uur | Inloop met koffie en thee
15:50 uur | Welkom en toelichting programma | Huub Narinx, directeur LWV
16:00 uur | Toelichting door Rijkswaterstaat
16:30 uur | Mobiliteitsmanagement vanuit Midden Limburg Bereikbaar | Arnoud Haans, projectleider A73 Hinderaanpak
16:50 uur | Vragen & kennis delen | Rob Schaap, mobiliteitsmakelaar & Freek Boele, logistiek makelaar Midden Limburg Bereikbaar
17:10 uur | Afsluiting met aansluitende netwerkborrel
17:30 uur | Einde

Aanmelden
Stuur een mail naar secretariaatsim@lwv.nl.