24.03.14 Terugblik Bijeenkomst Samenwerking in de energietransitie GGA Randwyck/Maastricht-Zuid 12 april

14 March 2024

De bijeenkomst, georganiseerd door de SOR (Samenwerkende Ondernemingen Randwyck), Gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar, informeerde de aanwezige bedrijven over netcongestie en mogelijke oplossingen voor ondernemers. Ron Bissels van Zuid-Limburg Bereikbaar leidde het gesprek en vertelde wat er al aan initiatieven loopt, onder de noemer Gebiedsgerichte aanpak (GGA).

Na een start in Beatrixhaven en Bosscherveld wordt er nu ook in Randwyck/Maastricht-Zuid met een kleine groep bedrijven gekeken of er een mogelijkheid is tot samenwerking in het delen van energie. Dit wordt begeleid door Jacko D’Angolo, eigenaar van Smart Business Parks, een adviesbureau dat zich richt op het collectief en integraal verduurzamen van bedrijventerreinen. Tijdens de bijeenkomst liet hij enkele voorbeelden zien van geanalyseerde data en wat het verschil is wanneer je bepaalde assets toevoegt of bijvoorbeeld verbruik verschuift.

De GGA is een initiatief vanuit Gemeente Maastricht en faciliteert de ontmoeting en samenwerking tussen bedrijven om te komen tot een toekomstbestendig energiesysteem voor bedrijventerreinen van Maastricht. Hierbij wordt samengewerkt met SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o.),MEA (Maastrichtse Energie Akkoorden) en Zuid-Limburg Bereikbaar.

Ron Bissels gaat als kwartiermaker aan de slag in het gebied om te onderzoeken of en welke samenwerkingen er kunnen ontstaan. Voor vragen of interesse in deelname, mail naar ron.bissels@zuid-limburg-bereikbaar.

Voor de GGA Beatrixhaven is Ivo George van Gemeente Maastricht de projectleider. Hij is bereikbaar via ivo.george@maastricht.nl

Wil je graag de presentatie ontvangen van 12 maart? Stuur ons dan een mail.