24.02.14 Subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-27

14 February 2024

Provincie Limburg vindt een gezond watersysteem, dat kan omgaan met wateroverlast en droogte én dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit, belangrijk. Daarom is vanaf januari 2024 een subsidieregeling opengesteld voor het treffen van zogenaamde zoetwatermaatregelen. Deze regeling maakt projecten mogelijk waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan een klimaatbestendig en waterrobuust Limburg. Ga voor meer informatie over de regeling naar limburg.nl. Aanmelden voor de regeling kan o.a. via Sonja Demandt.