23.12.21 Nieuwe fase Pilot Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven

21 December 2023

Sinds april worden de mogelijkheden en kansen voor het verduurzamen van bedrijventerrein Beatrixhaven onderzocht met de Pilot Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven. Inmiddels is de volgende fase van de Pilot aangebroken. In dit bericht leest u meer daarover.

Smart Energy Hub
Eén van de onderzoeksrichtingen van de Pilot is gericht op de realisatie van een Smart Energy Hub (SEH). Binnen een SEH wordt een gezamenlijk energiesysteem slim aangestuurd waardoor een optimale balans zit tussen energie-opwek, -opslag en -verbruik. Kijkend naar de netcongestieproblematiek in Nederland, waarbij het elektriciteitsnet volledig vol zit, biedt de SEH een oplossing waarbij de energie lokaal zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt. De Pilot is erop gericht om samenwerking te stimuleren om knelpunten zoals de netcongestieproblematiek gezamenlijk aan te pakken en zo te komen tot het energiesysteem van de toekomst.

Vervolgstappen
Jacko D’Agnolo heeft als kwartiermaker de initiële fase van deze Pilot opgezet. Inmiddels is Kay Beckers als procesbegeleider gestart voor de volgende fase van het project. Hij is voor de Pilot tevens het eerste aanspreekpunt voor bedrijven. Het vervolg is gericht op een tweetal prioriteiten:

  1. Enerzijds richten we ons op het analyseren en optimaliseren van de verbruiksprofielen van de bedrijven die al een volmacht afgegeven hebben. Op die manier wordt gekeken naar de collectieve meerwaarde. Voor de eerste bedrijven zijn de volmachten ontvangen en de verbruiksprofielen geanalyseerd. Met deze gegevens gaan wij Enexis benaderen voor informatie over het elektriciteitsnet.
  2. Anderzijds willen we meer bedrijven laten aansluiten. Mocht u interesse hebben in verduurzamingsmaatregelen en het bijdragen aan de pilot dan kunt u contact opnemen met  parkmanager Veronique Hermes (hermes@lwv.nl).

Achtergrondinformatie procesbegeleider
Kay Beckers is 26 jaar en woonachtig in Sittard. Hij is werkzaam als technisch adviseur netcongestie bij Stantec. Daarnaast geeft hij één dag in de week les op Zuyd Hogeschool bij de opleiding Engineering. Hij heeft een elektrotechnische achtergrond met specialisatie voor energietechniek. In zijn vrije tijd besteedt hij veel tijd aan het verbouwen van zijn woning, en tourt hij graag met de motor door de Ardennen. Binnen de GebiedsGerichteAanpak vervult hij de rol van procesbegeleider, om tot een succesvolle pilot te komen.

Samenwerking
De Pilot Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven wordt uitgevoerd door Gemeente Maastricht in samenwerking met Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), Samenwerkende Industriebedrijven Maastricht (SIM) en Maastricht Energie Akkoord (MEA).

#MissionZeroMaastricht
Deze Pilot is een van de duurzame trajecten die bijdragen aan de ambitie om als stad klimaatneutraal te zijn. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en inwoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #MissionZeroMaastricht. Verschillende initiatieven, trajecten en duurzame keuzes maken het verschil.