23.11.16 Collectief Energie Makelaar – Wat verandert er in 2024?

16 November 2023

Nieuwe elektriciteitsleverancier per 01-01-2024
Het Energie Collectief heeft recent voor elektriciteit een nieuw leveringscontract afgesloten bij Vattenfall voor de jaren 2024-2026. In 2024 blijft Engie nog gasleverancier. Voor gas heeft het Energie Collectief ook bij Vattenfall een leveringscontract afgesloten voor de jaren 2025-2026.

De tarieven voor gas en elektriciteit 2024
Het leveringstarief voor gas 2024 is definitief bekend. Dit tarief geldt uitsluitend voor levering, exclusief eventuele vaste bedragen, transport/aansluitkosten en van overheidswege te innen heffingen en belastingen.
De nieuwe leveringsovereenkomst elektriciteit met Vattenfall is pas recent afgesloten, daarom zijn er voor het jaar 2024 helaas nog geen prijsposities gefixeerd/bekend. Voor elektriciteit zullen wij de komende tijd op gunstige marktmomenten de tarieven voor 2024 gaan fixeren bij Vattenfall. Ook voor gas zullen wij op gunstige marktmomenten de tarieven voor 2025 (en 2026) gaan fixeren.

Verhoging energiebelasting (EB) (indicatief)
Onlangs zijn de voorlopige tarieven voor energiebelasting 2024 gepubliceerd. De definitieve tarieven voor het nieuwe jaar worden vaak pas eind december vastgesteld. De voorlopige energiebelasting tarieven 2024 zijn voor leden van het collectief bij ons op te vragen.

Tariefaanpassing transportkosten (indicatief)
De netwerkkosten worden jaarlijks door toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) vastgesteld. De verandering van de netbeheertarieven is echter nog niet definitief bekend.

Voor het jaar 2024 verwachten we de volgende wijzigingen:

  • Transportkosten voor elektriciteit stijgen, afhankelijk van de soort aansluiting, met ca. 20 – 40%.
  • Transportkosten voor gas stijgen, afhankelijk van de soort aansluiting, met ca. 5 -10%.

Zodra de leveringstarieven elektriciteit 2024, de Energiebelastingtarieven voor 2024 en de stijging van de netbeheerkosten voor 2024 bekend zijn, zullen we jullie daarover op de hoogte brengen.

Leden van het collectief, of SIM-leden die interesse hebben in deelname aan het collectief, kunnen de exacte prijzen bij ons opvragen.