23.09.20 LWV kennissessie | De energiemix van de toekomst | 4 oktober 2023

20 September 2023

LWV kennissessie over de potentie van SMR’s in Limburg:
Op zoek naar de energiemix van de toekomst

Samen met de SMR Alliantie Limburg onderzoeken we of en hoe kernenergie gerealiseerd kan worden in Limburg en daar hebben we jou bij nodig!
Bedrijven en huishoudens gebruiken steeds meer elektriciteit. Onze vraag naar energiebronnen wordt groter en tegelijkertijd willen we af van fossiele bronnen. Daarom zetten we als Provincie Limburg in op zoveel mogelijk zon- en windenergie en werken we aan voldoende en duurzame energiebronnen voor 2030 en daarna. Kernenergie heeft een nadrukkelijke plek in deze zoektocht naar de nieuwe energiemix. Uit technisch onderzoek is gebleken dat kernenergie in Limburg haalbaar is in de vorm van SMR’s (Small Modular Reactors).

Wie is de SMR alliantie Limburg?
De SMR alliantie Limburg bestaat uit bedrijven zoals leveranciers van SMR’s, mogelijke afnemers van de elektriciteit, financiers en overheden. Daarnaast worden gemeenten, regelgevende instanties, kennisinstituten en netwerkbedrijven betrokken als gesprekspartners. De alliantie richt zich in eerste instantie op kernenergie voor de industrie. Ook gaat de alliantie het maatschappelijk debat faciliteren en onderzoeken waar SMR’s een bijdrage kunnen leveren.

Wat kun je verwachten?
Tijdens deze sessie focussen wij ons op de actuele stand van zaken van SMR’s en alle kansen en uitdagingen die hiermee samenhangen. Ruut Schalij, trekker van de SMR alliantie en partner bij eRisk group, neemt je mee door het programma.

We starten met een toelichting over de SMR alliantie. De doelstellingen en werkwijze van de alliantie worden kort toegelicht. Vervolgens vertellen wij over de actuele stand van zaken van SMR’s. Binnen dit hoofdthema ligt de focus op vier onderwerpen:

  • welke SMR’s komen eraan en wanneer worden ze verwacht
  • de afvalproblematiek
  • maatschappelijk acceptatie
  • regelgevingsaspecten

Praat je mee?
Kom dan ook naar de bijeenkomst op woensdag 4 oktober van 15:00 tot 18:00 uur bij de LWV in Roermond.

Praktische informatie
Datum: woensdag 4 oktober 2023
Tijd: 15.00 tot 18.00 uur
Locatie: LWV, Godsweerdersingel 77 in Roermond
Aanmelden: meld je aan via de LWV-app
Vragen: neem bij vragen contact op met Sonja Demandt via demandt@lwv.nl