23.07.10 UITNODIGING Cursus Contract- & Leveranciersmanagement | Vroegboekvoordeel tot 1 aug!

10 July 2023

Beste SIM lid,

De heer Robert Coolen van Coordinate Inkoopmanagement verzorgt al vele jaren met succes de cursus Contract & Leveranciersmanagement voor de SIM. Hij is expert op het gebied van inkoop & contract- en leveranciersmanagement en medeauteur van het boek ‘Contract- en Leveranciersmanagement, samen werken aan de relatie en de prestatie’.

Steeds vaker worden activiteiten uitbesteed aan bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Leveranciers hebben dan een grote invloed op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Professioneel Contract- en Leveranciersmanagement is een kritische succesfactor om de doelstellingen op het gebied van kostenreductie, kwaliteit- & risicoborging en waardecreatie ook daadwerkelijk te realiseren gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Het bepalen van de juiste inkoopstrategie, het opstellen van een kwalitatief goed programma van wensen & eisen, de leveranciersselectie en de vertaling hiervan naar een passend contract vraagt de nodige deskundigheid. Echter dan begint het ‘spel’ pas, waar het vooral ook gaat om de knikkers!

Deze interactieve praktijkcursus gaat over ‘professioneel opdrachtgeverschap’ in de fase voor, tijdens en na de contracteringsfase. De basisprincipes van het inkoopproces worden behandeld en er wordt per fase ingezoomd op contract- en leveranciersmanagement.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze cursus, stuur ons een mail!

Cursusmateriaal
Je ontvangt de cursusmap bij aanvang van de cursus.

Voor wie?
Deze cursus is gericht op de inkoper, contractmanager, projectmanager en de (facilitair) manager die de rol heeft van opdrachtgever voor uitbestede diensten.

Kosten en aanmelden
Aanmeldingen voor 1 augustus 2023 ontvangen een korting van €50,-
De kosten van deze cursus (1 dag) zijn € 679,00 excl. BTW incl. lunch.

Weer er snel bij, er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Aanmelden kan via de uitnodiging in je mailbox. Mocht je na aanmelding toch verhinderd zijn, laat ons dit dan uiterlijk 1 september 2023 schriftelijk weten via secretariaatsim@lwv.nl. Daarna zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor de cursus in rekening te brengen (je mag wel een vervanger voor deze cursus sturen).

Mochten er vragen zijn, dan horen wij het graag.