23.03.09 De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) gaat weer open

29 March 2023

De subsidie kan worden aangevraagd  vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2023, 17.00 uur. U kunt subsidie aanvragen voor energieadviezen die zijn uitgebracht na 31 maart 2023.

De SVM is in aangepaste vorm verlengd omdat het kabinet het belangrijk vindt om mkb’ers te helpen met het verduurzamen van hun bedrijf. Met de aanpassingen stelt RVO strengere eisen aan de energieadviseurs en de kwaliteit van de adviezen.

Ga voor meer informatie over de regeling naar Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)