22.10.03 Wij Worden BIZnes Maastricht!

4 October 2022

Tijdens de themabijeenkomst ‘Wij Worden BIZnes Maastricht’ op maandag 3 oktober heeft parkmanager Veronique Hermes uitgebreid toegelicht wat een BIZ is en hoe BIZnes Maastricht eruit zal gaan zien. Er werd aandacht besteed aan de totstandkoming van een BIZ en uitleg gegeven over het traject van de komende weken cq maanden, waarin de campagne zal worden uitgevoerd. De hoofdthema’s Veiligheid, Bereikbaarheid & Infrastructuur, Duurzaamheid & Circulariteit en Communicatie werden besproken en aangevuld met bestaande en mogelijk nieuwe projecten.

Voorzitter van BIZ Ondernemend Venlo Peter Thissen benadrukt het belang en het effect van collectieve samenwerking. Zo heeft de BIZ er in Venlo voor gezorgd dat er een uitstekende samenwerking is ontstaan met de gemeente Venlo, doordat er een duidelijk aanspreekpunt en belangenbehartiging is voor alle ondernemers. Investeringen en projecten zijn hierdoor van de grond gekomen en uitgevoerd.

Bestuurslid van BIZ Willem-Alexander Willem Bakker in Midden-Limburg geeft aan dat de BIZ ervoor gezorgd heeft dat het bedrijventerrein een enorme imagoverbetering heeft doorgaan en hiermee een voorbeeld is voor bedrijventerreinen in heel Nederland. ‘Samenwerking op bedrijventerreinen is wat van ons ook verwacht wordt door de overheid. Begin nu en doe er je voordeel mee en wacht niet totdat zaken verplicht worden, waardoor je straks achter de feiten aan loopt.’

De kracht van een BIZ wordt bepaald door de collectieve samenwerking en de input van alle ondernemers.

Vanaf vandaag is de website Wij worden BIZ Maastricht live. Op deze site vind je een uitgebreide uitleg over een BIZ algemeen, een duidelijke toelichting op de doelstelling en plannen van BIZnes Maastricht en video’s van medeondernemers van de aangesloten bedrijventerreinen die vertellen waarom zij het belangrijk vinden om samen te werken.

Ook het plan van aanpak met de hoofdthema’s van de BIZ zijn hier terug te vinden.

Heb je vragen over de BIZ of wil je graag een thema of project aandragen? Neem dan contact op met parkmanager Veronique Hermes via hermes@lwv.nl of via het telefoonnummer 06 82 68 49 12

*Download hier de presentatie van de themabijeenkomst.