22.09.09 TenneT kan bedrijven in Limburg weer aansluiten

12 September 2022
Bedrijven in Limburg en Noord-Brabant kunnen vanaf december weer aangesloten worden op het stroomnet.
Ook kunnen een aantal wind- en zonneparken worden aangesloten, meldt netbeheerder TenneT. Sinds juni was dat niet meer mogelijk omdat het hoogspanningsnet vol zat.

Beter verdeeld

Door de krappe ruimte op het stroomnet beter te verdelen, heeft TenneT 1700 megawatt aan extra capaciteit gevonden. Dat staat gelijk aan tien keer het stroomgebruik van Maastricht. De ruimte op het elektriciteitsnet komt vrij doordat bepaalde gebruikers tegen vergoeding het elektriciteitsnet op piekmomenten ontlasten.

Eerste stap

De nieuwgevonden ruimte op het elektricteitsnet komt als een verrassing voor de provincie, maar die is nog niet tevreden. “De gevonden ruimte op het elektriciteitsnetwerk in Limburg is een positieve ontwikkeling op korte termijn… Maar de vraag naar elektriciteit blijft hoog en stijgt de komende jaren verder. Het verzwaren van het elektriciteitsnet blijft in de komende jaren echter een forse uitdaging”, zegt energiegedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels. De provincie noemde de stop op het net afgelopen zomer ‘ongekend en onacceptabel’, en noemt deze oplossing een eerste stap.

Werkgroep

Om te zorgen dat er in de toekomst geen stop meer op het stroomnet komt, heeft Limburg samen met Noord-Brabant en het Rijk een werkgroep netcongestie gevormd. Daarin praten de provincies met Enexis, TenneT en lokale partijen naar meer mogelijkheden om de problemen op te lossen. Daarbij wordt ook gekeken naar manieren om vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen.

Kosten

Gedeputeerde Van Gaans-Gijbels vindt dat daarbij zorgvuldig moet worden gekeken naar de kosten voor bedrijven: “Dit mag geen lastenverzwaring worden in een tijd waarin stroom en gas al zo duur zijn. Ook het Rijk en de ACM zijn aan zet om Tennet en Enexis meer creativiteit en prioritering toe te staan bij nieuwe aansluitingen.”

Energietransitie

De capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet komen zowel doordat de vraag naar stroom groeit, maar ook doordat elektriciteit op steeds meer plekken wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en windmolens. Het hoogspanningsnet is de afgelopen jaren niet voldoende meegegroeid met die ontwikkeling.

Lange termijn

Om problemen op de langere termijn aan te pakken, wordt het net in Limburg de komende jaren in drie delen opgeknipt. Dat betekent dat piekbelastingen dan op drie plekken kunnen worden opgevangen, in plaats van op één.
Afbeelding: De Clauscentrale in Maasbracht © Provincie Limburg