22.06.21 Cursus Contract- en Leveranciersmanagement 15 september 2021

22 June 2021

De heer Robert Coolen van Coordinate Inkoopmanagement verzorgt al vele jaren met succes de cursus Contract & Leveranciersmanagement voor SIM

Steeds vaker worden activiteiten uitbesteed aan bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Leveranciers hebben dan een grote invloed op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Professioneel Contract- en Leveranciersmanagement is een kritische succesfactor om de doelstellingen op het gebied van kostenreductie, kwaliteit- & risicoborging en waardecreatie ook daadwerkelijk te realiseren gedurende de looptijd van de overeenkomst!

Het bepalen van de juiste inkoopstrategie, het opstellen van een kwalitatief goed programma van wensen & eisen, de leveranciersselectie en de vertaling hiervan naar een passend contract vraagt de nodige deskundigheid. Echter dan begint het ‘spel’ pas, waar het vooral ook gaat om de knikkers!

Deze interactieve praktijkcursus gaat over ‘professioneel opdrachtgeverschap’ in de fase voor, tijdens en na de contracteringsfase. De basisprincipes van het inkoopproces worden behandeld, er wordt per fase ingezoomd op contract- en leveranciersmanagement.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze cursus, klik hier.

Cursusmaterialen
De heer Coolen is medeauteur van het boek ‘Contract- en Leveranciersmanagement, samen werken aan de relatie en de prestatie’. U ontvangt dit boek en de cursusmap bij aanvang van de cursus

Voor wie?
Deze cursus is gericht op de inkoper, contractmanager en de (facilitair) manager die de rol heeft van opdrachtgever voor uitbestede diensten.

Kosten en aanmelden
Aanmeldingen voor 1 augustus 2021 ontvangen een korting van €50,-!
De kosten van deze cursus (1 dag) zijn €649,00 excl. BTW incl. lunch.
Weer er snel bij, er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Aanmelden is mogelijk d.m.v. het versturen van een e-mail naar secretariaatsim@lwv.nl. Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, laat ons dit dan uiterlijk 1 september 2021 schriftelijk weten. Daarna zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor de cursus in rekening te brengen (u mag wel een vervanger voor deze cursus sturen).