20.04.22 Grote werkgevers op weg naar schonere kilometers

20 April 2022

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel zijn grote werkgevers vanaf volgend jaar verplicht gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers. Concrete doel is 1 megaton CO2-winst in 2030. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. Want linksom of rechtsom, die CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen. Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurt de nieuwe regelgeving vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer.

Sleutel in handen voor klimaatwinst

Staatssecretaris Heijnen: “De komende jaren zetten we ons op alle mogelijke manieren in om de klimaatdoelen te halen. Daarbij kan iedereen wat doen. Als we ervoor kiezen op een duurzame manier op ons werk te komen, zou dat een grote stap voor het klimaat betekenen. Deze regeling is bedoeld om dat te stimuleren. Thuiswerken, met het OV of fiets naar je werk of met een elektrische auto of elektrische scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers hopelijk meer over gaan nadenken. Zij hebben samen de sleutel in handen.”

Collectief plafond op verzoek van werkgevers zelf

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties van 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen om hun woon-werk en zakelijke verkeer schoner te maken. Samen met diverse organisaties is die afspraak concreet gemaakt. Werkgeversorganisaties hebben daarbij gevraagd eerst uit te gaan van een collectief plafond, dus zonder verplichte individuele norm, om het doel van 1 megaton winst te halen. De onzekerheden die corona met zich meebracht speelden daarbij een belangrijke rol.

Staatssecretaris Heijnen heeft daarmee ingestemd, op voorwaarde dat organisaties de komende jaren gegevens aanleveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, dan is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Neemt die niet genoeg af, dan komt die norm er alsnog. CO2-winst is immers nodig om de klimaatdoelen te halen.

Er zijn ongeveer 8000 organisaties met 100 of meer werknemers in Nederland. In totaal werkt daar ruim 60% van alle werknemers.

Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Ingrid Thijssen: “Naast onze inzet voor de coalitie Anders Reizen en de regionale mobiliteitsnetwerken, kan ook deze regeling ondernemingen helpen bewuster om te gaan met reizen naar en voor werk. Van belang voor ons is natuurlijk wel dat de registratiewijze van de woon-werk en zakelijke kilometers straks bij de uitvoering echt aansluit bij de bestaande administratie van bedrijven en dat de privacy van werknemers geborgd wordt. Daarover zijn de staatssecretaris en ik het overigens ook eens.”

Zorg voor privacy

De nieuwe regels betekenen dat organisaties jaarlijks rapporteren. Bij het opstellen van de regelgeving was het respecteren van de privacy van werknemers een belangrijke voorwaarde. Zo mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren. Ook vindt het kabinet het belangrijk dat het rapporteren werkgevers zo min mogelijk extra werk oplevert. Daarom worden vooral gegevens gevraagd die werkgevers vaak toch al in hun administratie hebben. Ze hoeven dus niet de CO2 uitstoot zelf bij te houden of te berekenen. Voor de rapportage en de berekeningen komt een digitaal platform beschikbaar.

Tempo maken

Deze maatregel is een van de maatregelen die het kabinet treft om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Tempo maken is nodig om de klimaatdoelen te halen, zowel op de korte als langere termijn. Het kabinet wil dat alles op de weg in 2050 volledig zonder uitlaatgassen rijdt. Het verkeer is momenteel, afhankelijk van hoe je precies rekent, verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de CO2-uitstoot in Nederland.

Bron: Grote werkgevers op weg naar schonere kilometers | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl