22.05.17 Buddyproject VMBO Maastricht

18 May 2022

Geachte relatie,

Leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kiezen uiterlijk aan het eind van het 2e leerjaar voor een profiel. Bij VMBO Maastricht kunnen ze kiezen voor een van de profielen Bouwen, Wonen en Interieur – Produceren, Installeren en Energie – Zorg en Welzijn – Horeca, Bakkerij en Recreatie. Na het vmbo gaan veel leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een beroep te leren.

Beroepskeuze
Voor veel leerlingen is de keuze voor een profiel lastig. Ze vinden het moeilijk om aan het eind van het 2e leerjaar al een keuze voor een toekomstig beroep te maken. Daarnaast merken wij steeds meer dat de ondernemers in Maastricht op zoek zijn naar kwalitatief goed geschoold personeel. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en het daarmee gepaard gaande personeelsverloop is het daarom goed om vroegtijdig en effectief te gaan samenwerken voor een win-win situatie. Een bedrijf/ondernemer is immers ook zeer gebaat bij enthousiast en kwalitatief goed geschoold personeel, dat een bewuste en zorgvuldige beroepskeuze heeft gemaakt.

Win-win situatie
Hoe kun je elkaar hierin tegemoetkomen en elkaar helpen? Door een professionele (buddy) relatie aan te gaan met een individuele leerling en door vertrouwen te geven zullen jongeren bloeien in hun ontwikkeling en worden ze geholpen met het ontdekken van hun eigen talenten. Talenten waarmee ze zich al bewust kunnen gaan richten op het bedrijfsleven. Door het maken van een bewuste keuze kan het bedrijfsleven in Maastricht enthousiaste en kwalitatief goede medewerkers met de juiste inzet en arbeidsethos aan zich binden.

Samenwerkende partijen
Dit initiatief is ontstaan vanuit VMBO Maastricht en de Gemeente Maastricht. De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht, Centrum Management Maastricht en Koninklijke Horeca Nederland Maastricht en Heuvelland steunen dit initiatief en participeren in dit project.

Word jij een buddy voor een van onze leerlingen!
Als buddy uit het bedrijfsleven word je gekoppeld aan een individuele leerling en kun je zo een bijdrage leveren aan het ontdekken van zijn/haar talenten en het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding. Jullie spreken elkaar bijvoorbeeld maandelijks om zo een band op te bouwen. Wellicht wordt hierdoor een mooie samenwerking voor de toekomst gestart!

In bijgaande folder staan meer details. Graag nodigen wij jullie bij deze uit voor de kick-off bijeenkomst op woensdag 22 juni 2022 van 15.00 – 17.00 uur.
De locatie is: VMBO Maastricht, restaurant De Bonnefooi, Bemelerweg 1 te Maastricht. Jullie krijgen dan meer informatie over dit project.
Graag verzoeken wij om jullie aan te melden, vóór 1 juni 2022, via navolgende link: https://www.vmbomaastricht.nl/vmbo-doet/buddyproject-vmbo-maastricht