17.08.21 Focus transitiethema’s SIM

17 August 2021

Al meer dan 25 jaar is de SIM actief op de bedrijventerreinen in Maastricht en omstreken. De doelstellingen als hieronder beschreven zijn nog altijd up-to-date alleen de projecten en de focus thema’s wijzigen in de tijd. Dit zijn onze doelstellingen:

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven en overheden
  • De kwaliteit van de bedrijventerreinen (o.a. het vestigingsklimaat) verbeteren

Het bestuur van de SIM heeft dan ook besloten om de focus te leggen op de 4 grote transitiethema’s: ENERGIE- EN KLIMAAT, CIRCULARITEIT, DIGITALISERING en VERDUURZAMING.

In het kader van deze thema’s zijn wij begonnen met de inventarisering van de behoeften. Samen gaan wij vervolgens projecten starten voor en door ondernemers. Hierbij kunt u denken aan bijenkasten, e-carsharing, AED en BHV netwerk, circulaire bedrijventerreinen etc. Wij blijven u informeren met welke projecten wij aan de slag gaan. De SIM themabijeenkomsten zullen de komende tijd dus ook betrekking hebben op deze vier thema’s, met in september ‘Circulaire Bedrijventerreinen’, in oktober ‘Groene Daken’ en in november ‘Beter Scoren Online: In het oog van Google’.

Deze grote transitiethema’s vragen een intensievere samenwerking in Triple Helix verband. Alleen SAMEN kunnen wij deze uitdaging succesvol realiseren.