17.06.21 Informatie werkzaamheden en verkeersomleiding Routenetwerk Geul en Maas

17 June 2021

In opdracht van gemeente Maastricht gaat Van de Kreeke Wegenbouw de werkzaamheden uitvoeren van Routenetwerk Geul en Maas fase 2. Routenetwerk Geul en Maas fase 2 betreft de aanleg van recreatieve fiets- en wandelverbindingen in de gemeente Maastricht en Meerssen.

De bijgevoegde brief gaat over de aanleg van een middengeleider ter hoogte van de T- splitsing Fregatweg – Weert in de gemeente Meerssen. Lees de brief goed door voor de geplande werkzaamheden en verkeersomleidingen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager P. Smeets via psmeets@vandekreeke.eu of telefonisch 0031 (0)6 11 18 50 64.