09.06.21 Event Startschot Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht 15 juli

9 June 2021

Maastricht is de eerste stad in Limburg en de achtste stad in Nederland die een Zero Emissie zone Stadslogistiek (ZES) gaat invoeren en is daarmee koploper van de middelgrote steden. ZES komt voort uit het (landelijk) Klimaatakkoord en richt zich op de invoering van emissieloze stadslogistiek in de grote en middelgrote steden vanaf 2025. Dit kan door de inzet van elektrische bestel- en vrachtvoertuigen te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast kan er door meer samenwerking en slimme toepassingen ook gewerkt worden aan minder logistieke kilometers in de stad. Daardoor blijft Maastricht een aantrekkelijke stad om in te leven, wonen en werken. Deze overgang hoeven ondernemers niet alleen te doen. Zuid-Limburg Bereikbaar staat klaar om bedrijven bij de transitie naar ZES te ondersteunen.

Op donderdag 15 juli tussen 10:00 en 11:30 uur organiseren de gemeente Maastricht, Zuid-Limburg Bereikbaar en SPES het startschot voor de uitvoering van Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht. Tijdens dit event praten onder andere wethouder Gert-Jan Krabbendam, Zuid-Limburg Bereikbaar en vertegenwoordigers van diverse bedrijven je bij. Het programma:

  • Ondertekening van de landelijke Uitvoeringsagenda en Akte van Ambitie ZES Maastricht door de wethouder.
  • Diverse interviews met de wethouder en ondernemers die stappen hebben gezet of willen gaan zetten richting zero emissie logistiek.
  • Toelichting over zero emissie pilots in de binnenstad van Maastricht (Stop&Drop; collectieve belevering en afvalinzameling).
  • Je kunt actief meepraten. We peilen ter plekke de stemming.


Je kunt online deelnemen aan dit event. Meld je nu aan via lola.simons@zuid-limburg-bereikbaar.nl

Een beperkt aantal mensen kan de bijeenkomst ook ter plaatse bijwonen. Als je daar interesse in hebt, graag aangeven in je aanmeldingsmail. Je hoort dan van ons of je fysiek bij het event kunt zijn.