09.06.21 BMA Samen Sterk, Samen BIZ – Webinar Criminaliteit op bedrijventerreinen & KVO

26 May 2021

Mis deze belangrijke informatie van uw bedrijventerrein (Aviation Valley) niet!

Op 8 april hebben we samen tijdens een online meeting de aftrap gegeven aan de oprichting van een BIZ op Aviation Valley. Met meer dan 40 ondernemers hebben we de plannen besproken en aangegeven wat een BIZ precies is en wat de voordelen hiervan zijn. Ook hebben we via een Mentimeter onderzocht wat de belangrijkste thema’s zijn voor dit specifieke bedrijventerrein.

Op deze manier hebben we al heel veel informatie kunnen verzamelen en kunnen we een duidelijke focus aanbrengen in de BIZ – Samen sterk, Samen BIZ!

Samen staat dus voorop! We vinden het erg belangrijk dat elke ondernemer op Aviation Valley goed geïnformeerd wordt over wat een BIZ precies is en dat eind juni ook elke ondernemer goed onderlegd een stem kan uitbrengen tijdens de draagvlakmeting.

Heb je de bijeenkomst in april gemist? Sluit dan zeker aan tijdens de vervolgmeeting op 9 juni. We zullen dan nog een keer goed uitleggen wat een BIZ voor jou als ondernemer kan betekenen. Uiteraard krijgt elke ondernemer de gelegenheid om vragen te stellen. 

Eind juni gaat de draagvlakmeeting van start. Elke ondernemer op bedrijventerrein Aviation Valley krijgt dan de mogelijkheid zijn of haar stem uit te brengen. Onze ambassadeurs zullen in die periode de enveloppe met het stembiljet zoveel mogelijk persoonlijk komen overhandigen. Wees dus voorbehoud op het bezoek van een van onze ambassadeurs!

Elke stem telt! Dus wees goed geïnformeerd, sluit aan bij onze bijeenkomst op 9 juni en breng je stem uit tijdens de draagvlakmeting eind juni.

 

Thema: Criminaliteit op bedrijventerreinen & KVO
De Aviation Valley heeft onlangs de samenwerking met o.a. politie, gemeente, brandweer opnieuw bevestigd door het KVO weer te certificeren. Maar wat gebeurt er zoal op dit moment als het gaat om criminele activiteiten op bedrijventerreinen? Wat zijn landelijk veel voorkomende zaken en trends? En hoe kun je dat als ondernemer signaleren?

Paul van der Weijden is adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en werkt door heel Nederland samen met ondernemers om bedrijventerreinen en ook buitengebieden, veiliger te maken. Hij vertelt wat hij zoal in de praktijk tegenkomt en wat je ertegen kunt doen.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

09.45 uur       Ontvangst en welkom door Ward van de Venne
10.00 uur       BIZ
10.30 uur       Webinar Criminaliteit op Bedrijventerreinen & KVO
11.00 uur        Sluiting

 

Praktische info:
Deze bijeenkomst wordt digitaal georganiseerd op woensdag 9 juni. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt op maandag 7 juni de Zoom link via de mail om deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst.

Wilt u zich aanmelden? Geef dit s.v.p. uiterlijk donderdag 3 juni aan ons door.
Aanmelden kan via dit formulier.