08.03.22 Voorkom ongewenst gedrag in uw bedrijf

8 March 2022

De berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer volgen elkaar snel op. Veel bedrijven stellen zich nu de vraag hoe het zit in hun eigen organisatie. Misschien heeft u die vragen en zorgen ook.

Wat kunt u doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? En wat als u hier in uw bedrijf toch mee te maken krijgt? Wij zetten het graag voor u op een rij.

Voorkom ongewenst gedrag in uw bedrijf
Seksuele intimidatie is een vorm van ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA), net als discriminatie, agressie, pesten en werkdruk. U kunt seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen voorkomen als u een duidelijk beleid heeft gericht op PSA. Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

  • U maakt samen met uw werknemers afspraken over hoe u met elkaar omgaat in het bedrijf: het protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk.
  • Er is een vertrouwenspersoon bij wie uw werknemers terechtkunnen als er sprake is van ongewenst gedrag.
  • Het is voor iedereen duidelijk dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd.
  • Directie en leidinggevenden geven hierin het goede voorbeeld.
  • U heeft een klachtencommissie.

 

Kunt u hierbij hulp gebruiken?

Checklist: heeft u alles geregeld rond ongewenst gedrag?
Bekijk de gratis checklist voor een eerste beeld of u er in uw bedrijf alles aan doet om seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, pesten en een te hoge werkdruk te voorkomen.

 

Training Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op, begeleidt hen bij een melding of een klacht en verwijst door naar professionele hulpverleners. In deze ééndaagse training wordt u, of een van uw werknemers, opgeleid tot vertrouwenspersoon voor uw organisatie.

 

Zeker zijn van uw beleid
Wilt u er graag zeker van zijn dat uw PSA-beleid voldoet aan de Arbowet? Start dan bij het aanstellen van een professionele vertrouwenspersoon via ArboNed. Aanvullend kan er een protocol ‘ongewenste omgangsvormen en werkdruk’ gerealiseerd worden