06.04.2020 NOW-loket geopend & Rekenhulp omzetverlies!

8 April 2020

Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen.
Eén van de regelingen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden.

De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Vanaf vandaag is het NOW-loket open voor werkgevers.
Voor meer informatie over de regeling, zie uwv.nl/now

Rekenhulp omzetverlies
Veel werkgevers hebben het moeilijk, nu hun bedrijfsvoering deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat werkgevers hun personeel kunnen blijven doorbetalen, zodat niemand hoeft te worden ontslagen. Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies.

Met deze rekenhulp kunt u het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage moet u opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW.

Deze rekenhulp is mede mogelijk gemaakt door SZW en UWV.
Klik hier voor de rekenhulp.