01.03.21 SIM Digitale Themabijeenkomst Klimaatverandering: kansen, bedreigingen en mogelijkheden

16 February 2021

Dat het klimaat verandert, behoeft geen toelichting meer. De effecten zijn steeds duidelijker voelbaar. De komende jaren krijgen we vaker te maken met hevige neerslag en wateroverlast, langere perioden van droogte en met een toenemend aantal hittegolven. Dit heeft ook gevolgen voor onze economie. De waterbeschikbaarheid komt onder druk te staan, bedrijventerreinen ondervinden wateroverlast, transport over water kan stilvallen en de arbeidsproductiviteit neemt af.

Om deze bedreigingen om te buigen naar (economische) kansen  – de klimaatsverandering is immers niet alleen een Nederlands probleem –  is een nationaal deltaprogramma gemaakt. Ook in Limburg wordt uitvoering gegeven aan dat programma.

John Tobben (adviseur watersysteem en -keten Waterschap Limburg) en Jochen Roumen (Klimaatprojectleider Maas- & Mergelland) willen u graag bijpraten over kansen, bedreigingen en mogelijkheden en hoe u op deze lopende trein kunt springen.

Wilt u graag meer informatie of wilt u zich aanmelden voor deze themabijeenkomst? Stuur ons een mail.