Word ook lid!

Als lid van de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o. (SIM) geeft u blijk van uw betrokkenheid bij het reilen en zeilen op uw bedrijventerrein en maakt u deel uit van de hechte gemeenschap. Uw aanmelding betekent voor de bedrijvenvereniging een extra gewicht in de schaal bij de belangenbehartiging in de richting van de gemeente Maastricht en andere overheden.

U kunt deelnemen aan een van de vele netwerkbijeenkomsten die worden georganiseerd. Daarnaast kunt u besparen op de kosten voor uw bedrijf door gebruik te maken van de collectieve inkoopprojecten.

Kortom, met uw aanmelding levert u een belangrijke bijdrage aan de steeds sterker wordende stem van de bedrijven in de regio Maastricht.

Kosten voor het lidmaatschap bedragen €280,- excl. BTW per kalenderjaar.
Download hier het kennismakingsformulier.
Download hier het lidmaatschapsformulier.

Mocht u een kennismakingsbezoek op prijs stellen, dan kunt u contact opnemen met de junior parkmanager:
Veronique Plusjé
E-mail: plusje@lwv.nl
Tel. 06-82684912

Privacyverklaring SIM leden