01.02.21 Handige tool voor berekening energiebesparing

1 February 2021

De wet milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000Kwh elektriciteit of 25.000m3 gas gebruiken om besparende maatregelen te nemen. Om de ondernemers te ondersteunen in dit proces is op 28-1-2021 de website www.DEB.nl (Duurzaam-Energie-Besparen) gelanceerd tijdens het EZK event “Partners in Energie uitdagingen”.

Op deze site vindt u praktische hulpmiddelen om energie en daarmee geld te besparen.

Iedere ondernemer kan direct zien hoeveel energie hij kan besparen en via de digitale bespaar assistent welke maatregelen het bedrijf kan nemen om dat te bereiken. Verschillende mogelijkheden staan naast elkaar en zijn toegesneden op de individuele onderneming. Per bedrijfstak zijn ‘quick wins’ vermeld.

Dit is een initiatief uit het landelijk overleg VNO-NCW/ mkb-Nederland.