aaa

Over

 
Donderdag 11 Juli 13
Contactgegevens

Stichting Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht
secretariaat:
Postbus 474
6040 AL Roermond
secretariaat@simmaastricht.eu
KvK-nummer:
41078779

Klik hier voor onze flyer.

Parkmanager Maastricht:
Liesbeth Versteegh
06-33785730
versteegh@lwv.nl

Management Assistent:
Milou Ciechorski
06-57236108
secretariaat@simmaastricht.eu

 
Donderdag 11 Juli 13
Bestuur SIM

Voorzitter:
Edward Goessens (TCC)

Penningmeester:
Paul Damoiseaux

Bestuursleden:
Jan Jansen (Sibelco)
Frank Glaudemans (AMA GROUP)
Jean-Pierre Stoffens (van Lanschot Bankiers)
Ward van der Venne (Venne Electronics)
Raymond Hennekens (hennekens Glasbedrijf Beek)
Remy Maes (RSM Nederland Services B.V.)

Sonja Demandt (LWV)

Liesbeth Versteegh ( Parkmanager Maastricht)

 
Donderdag 11 Juli 13
Organisatieschema

Klik hier voor het organogram van SIM Maastricht.


 

 
Donderdag 11 Juli 13
Historie

De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) werd opgericht op 25 november 1994 door de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Samenwerkende Ondernemingen Randwyck (SOR), de Bedrijvenvereniging Bosscherveld (BVB) en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV).
Doel van de SIM is het bemiddelen in en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de te Maastricht gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties van ondernemingen in de industriegebieden van Maastricht en/of in de directe omgeving van Maastricht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Inmiddels is het aantal aangesloten ondernemersverenigingen uitgebreid met Samenwerkende Ondernemingen Scharn (SOS), Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport (BMA), Ondernemersvereniging Aan de Fremme, Ondernemersvereniging Zoerbeemden en de Bedrijvencontactgroep Eijsden-Gronsveld.
De SIM is gelieerd aan de Limburgse Werkgevers Vereniging, die de werkgeversbelangen op provinciaal niveau behartigt en op haar beurt nauwe relaties heeft met de landelijke werkgeverskoepel VNO-NCW.

 
Donderdag 11 Juli 13
Waarom Parkmanagement?

Onze ruimte raakt steeds schaarser. Dat geldt ook voor onze ruimte om te ondernemen, onze economie te laten groeien en werkgelegenheid voor mensen te creëren. Dat betekent onder andere dat bedrijven verstandiger zullen moeten omgaan met bestaande bedrijventerreinen. Verbetering van kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij kernbegrippen. Door ondernemers de mogelijkheid te bieden om collectief een aantal zaken op te pakken, zoals beveiliging, energie en telefonie inkoop, groenonderhoud, afvalinzameling, bedrijfshulpverlening, wordt er niet alleen een kostenvoordeel gegenereerd, maar wordt tevens de kwaliteit van de dienstverlening bevorderd. Denk ook aan calamiteitenplannen voor bedrijventerreinen, energie scans en aan bereikbaarheid via openbaar vervoer.


In Maastricht is de SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) de trekker van bedrijventerreinmanagement. In 2007 werd deze werkgeversvereniging uitgeroepen tot de beste ondernemersvereniging van het jaar.