aaa

Nieuws

 
Maandag 13 Maart 17
Afsluiting Franciscus Romanusweg tussen Borgharenweg van 18 maart tot en met 12 mei

Hierbij wil ik u attenderen op een twee maanden durende afsluiting van de Franciscus Romanusweg tussen Borgharenweg en Viaductweg. De afsluiting luidt een nieuwe fase in van de ombouw van het kruispunt bij de brandweerkazerne. Alle verkeer kan doorgaan via de nieuwe rijbanen van knooppunt Oost (tussen Borgharenweg en brandweerkazerne).

Tegelijkertijd met de afsluiting van de kop van de Franciscus Romanusweg start de renovatie van het brugdek van de Noorderburg. Vanaf zaterdagavond 18 maart moet verkeer vanuit Centrum Maastricht richting kruispunt Geusselt één rijstrook inleveren. Het voet- en fietspad is vanaf zaterdagavond 18 maart afgesloten tot in de zomer van 2018. De afsluiting van het voet- en fietspad is eerder aangekondigd voor maandag 20 maart, maar moet naar voren worden gehaald vanwege de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de inrichting van de nieuwe verkeerssituatie.

Klik hier voor de omleidingsroutes autoverkeer knooppunt oost
Klik hier voor de omleidingsroutes langzaam verkeer
Klik hier voor de nieuwsbrief noorderbrug Maastricht

 
Dinsdag 7 Maart 17
Themabijeenkomst 6 maart: A2, Noorderbrugtracé en EPK keuring

Voortgang A2 project en Noorderbrugtracé

De Koning Willem-Alexandertunnel is sinds december 2016 in gebruik genomen. Omgevingsmanager van Strukton, Bart Grote, vertelde tijdens deze themabijeenkomst over de verdere voortgang  in 2017 van het A2 project en lichtte tevens het Noorderbrugtracé toe.

EPK keuring (Energie Prestatie Keuring)


Lees meer >

 
Woensdag 22 Februari 17
Informatie werkzaamheden Fregatweg

De uitvoering van de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en de fietsoversteekplaats Meersenhoven-Meerssenhovenweg is gepland in week 16 2017 (medio april) en heeft een doorlooptijd van ca. 7 weken.

Tijdens de werkzaamheden kruisen Fregatweg-Meerssenhovenweg komt een moment dat dit gedeelte van de Fregatweg volledig is afgesloten voor doorgaand verkeer vanuit Meerssen naar de Beatrixhaven.


Lees meer >

 
Woensdag 22 Februari 17
Wijziging van het bestemmingsplan Hotel Management School Maastricht

De Hotel Management School Maastricht is van plan om de studentenhuisvesting op de campus in Limmel te vernieuwen en uit te breiden. De huidige huisvesting is sterk verouderd.

Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorstel tot wijziging ligt sinds 17 februari gedurende zes weken ter inzage aan het gemeenteloket. U kunt het tevens raadplegen op de gemeentelijke website www.gemeentemaastricht.nl/ruimtelijkeplannen

Indien u hierover vragen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de projectleider, mevrouw V. Duehring, op telefoonnummer 043-3528630.

 
Maandag 20 Februari 17
Definitieve afsluiting spoorwegovergang Limmelderweg op 8 maart 2017

De spoorwegovergang op de Limmelderweg tussen Mariënwaard en Hoekerweg gaat op 8 maart 2017 definitief dicht voor het wegverkeer.

Waarom is de afsluiting nodig?
Directe aanleiding voor de afsluiting van de spoorwegovergang op de Limmelderweg zijn de uitkomsten van een stadsbrede risicoanalyse van de spoorwegovergangen in Maastricht. In de huidige situatie wordt de spoorwegovergang Limmelderweg druk bereden door zowel weg- als spoorverkeer, waardoor de kans op aanrijdingen groot is. Door de spoorwegovergang op de Limmelderweg volledig af te sluiten voor wegverkeer - inclusief fietsers en voetgangers - vervalt dit risico en ontstaat een veiligere verkeerssituatie.

Welke alternatieven zijn er?
Inmiddels zijn er voldoende alternatieve routes beschikbaar. Zo is er met de Nieuwe Limmelderweg – die sinds de zomer 2014 open is voor verkeer - een nieuwe, logische route ontstaan tussen de autosnelwegen A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven. Sinds de aanleg van station Maastricht Noord is er ook een fietsveilige route ónder het spoor door. En er is een onderdoorgang bij de Balijeweg. Hierdoor is de gelijkvloerse kruising met het spoor bij de Limmelderweg niet meer nodig.

Praktisch
Heeft u nog opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met Hans Thewissen op telefoonnummer (043) 350 52 56 of per e-mail hans.thewissen@maastricht.nl.


Pagina 1 / 59
1 2 3 4 5 > »